Saturday, July 30, 2011

Cronenberg on Eroticism

Everything is erotic that everything is sexual. Even old flesh is erotic flesh. 
A disease is the love of two alien kinds of creature's for each other. 
And even dying is an act of eroticism. 
 The talking is sexual, the breathing is sexual. And even the physicly exists is sexual.


Her şey erotiktir ve her şey cinseldir. Yaşlı bir et bile erotik bir ettir.
Hastalık birbirine tamamen yabancı iki türün birbirlerine olan aşkıdır.
Ölmek bile erotik bir eylemdir.
Konuşmak cinseldir, nefes almak cinseldir. Fiziksel varoluş bile cinseldir.

...

No comments: